Aansluiten Mobiel Parkeren

Om mee te kunnen doen aan mobiel parkeren via het NPR, doorloopt uw gemeente vijf stappen.
 1. Aanpassen parkeerverordening.
  Uw gemeente neemt in de parkeerverordening de mogelijkheid van mobiel parkeren op basis van kenteken als betaalwijze op. Hierdoor is mobiel parkeren binnen uw gemeente toegestaan. In principe is hiervoor een raadsbesluit nodig. In sommige gemeenten loopt dat via het college van B&W. De RDW kan u hierbij helpen met modelteksten.
 2. Contract afsluiten met de SHPV.
  Uw gemeente sluit een aansluitovereenkomst af met de SHPV.
 3. Parkeergebieden en -tarieven aanleveren bij het NPR.
  De handleiding 'Aanlevering Geografische data' vertelt u op welke manier u een kaart van de parkeergebieden en verkoopautomaten kan aanleveren. Met een webapplicatie kunt u de parkeerregeling (tarieven, parkeertijden e.d.) registreren in het NPR. Voor uitleg is de handleiding 'Gebruikershandleiding beheerapplicatie' beschikbaar. Bij beide onderdelen kan de RDW u ondersteunen.
 4. Handhaving aansluiten op NPR.
  U laat de software van de handhavingsapparatuur aanpassen. De parkeerwachters kunnen daarmee via een beveiligde verbinding gegevens opvragen uit het NPR. De RDW kan u hierbij ondersteunen en adviseren.
 5. In de openbare ruimte geeft u aan op welke plekken mobiel geparkeerd kan worden en wat het nummer van de parkeerzone is.
 6. En u informeert natuurlijk uw medewerkers en uw inwoners over (het invoeren van) mobiel parkeren.

 

Relatief lage kosten

Mobiel parkeren via het NPR is een relatief goedkope oplossing. Wat zijn de belangrijkste kosten waarmee u rekening moet houden:

Kosten SHPV

Aan het SHPV betaalt u een bedrag per gereguleerde parkeerplaats die in het NPR wordt opgenomen.

Software-aanpassing

Met uw leverancier maakt u afspraken over het aanpassen van de software van de handhavingsapparatuur.

Aanpassen openbare ruimte

In de openbare ruimte geeft u (bijvoorbeeld met stickers) aan waar mobiel parkeren mogelijk is en wat het nummer is van de parkeerzone.

In- en externe communicatie

U informeert uw medewerkers en uw inwoners.