Ontheffingen

Een ontheffing is een officiële toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren die eigenlijk door de wet wordt verboden.  Zo’n ontheffing is een officiële toestemming van de gemeente om een bepaalde activiteit uit te voeren. 
Parkeerders vragen een ontheffing aan voor de parkeersector waarin wordt gewenst te parkeren of te verblijven. Ook parkeerontheffingen (overige parkeerrechten) kunnen in het Nationaal Parkeer Register worden geregistreerd. Daarmee lopen ook deze parkeertransacties in deelnemende gemeenten via het NPR. Deze registratie is een verdere opstap naar efficiëntere digitale handhaving.