Verzorgen van mobiel parkeren via alle parkeerproviders

Nu steeds meer mensen een mobiele telefoon of een smartphone op zak hebben, groeit de behoefte aan ‘mobiel parkeren’. De automobilist meldt zich via zijn telefoon, per sms, of via een webapplicatie aan en af voor een parkeerplaats.
In het NPR worden real time alle parkeerrechten geregistreerd. Parkeerproviders innen de parkeerkosten van hun klanten. De facturering aan de providers verloopt via het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten, zodat gemeenten daar geen omkijken naar hebben. Gemeenten hoeven niet zelf afspraken te maken met de verschillende providers en profiteren van de aantrekkelijke, collectieve tarieven. Mobiel parkeren wordt al door vele gemeenten gezien als een belangrijke service voor inwoners en bezoekers.
 • Alle parkeerrechten in een centrale database

  Het Nationaal Parkeer Register (NPR) is een technische oplossing voor en door gemeenten, die mobiel parkeren in uw gemeente een stap dichterbij brengt. Het NPR is een centrale database waarin informatie over alle parkeergebieden in Nederland en de bijbehorende tarieven worden geregistreerd. In de database kunnen real time alle parkeerrechten worden geregistreerd die de parkeerders – via de verschillende aanbieders van mobiel parkeren, vergunningensystemen en parkeerautomaten – hebben aangevraagd. De verleende parkeerrechten worden in het NPR dus continu gekoppeld aan de parkeergebieden. De vastgelegde parkeerrechten kunnen continu geraadpleegd worden door handhavende partijen. Bovendien berekent NPR het juiste parkeertarief en koppelt dat terug aan de providers. Daarmee biedt het NPR de infrastructuur die voor mobiel parkeren noodzakelijk is. Aan de database kunnen ook de andere partijen gekoppeld worden die bij mobiel parkeren een rol spelen, zoals gemeentelijke en commerciële parkeerbedrijven en handhavers.

  Mobiel parkeren via het NPR werkt erg eenvoudig

  • Parkeerder meldt zich aan
   Nadat de automobilist zijn auto op een parkeerplek heeft gezet, meldt hij zich aan op zijn parkeerlocatie. Hiermee wordt het parkeerrecht via de provider geregistreerd in het NPR.
  • Parkeerder meldt zich af
   Wanneer de automobilist terugkeert bij zijn auto, meldt hij zich via de applicatie af. De provider geeft dit door aan het NPR. Het NPR beëindigt het parkeerrecht en berekent de kosten.
  • Automatisch afrekenen
   De automobilist betaalt de provider.
  • Servicehuis verzorgt financiële afwikkeling
   Om gemeenten te ontlasten, regelt het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten de verrekening van de parkeertarieven. Het Servicehuis int de gelden van alle parkeerproviders, die dat op hun beurt verrekenen met hun klanten, en betaalt de gemeenten.
 • Ook voor uw gemeente is het invoeren van mobiel parkeren via het NPR erg aantrekkelijk. Zeven goede redenen op een rij:

  • Gedifferentieerde parkeertarieven invoeren.
   Bijvoorbeeld naar specifieke kenmerken van voertuigen
  • Alleen betalen voor daadwerkelijk geparkeerde tijd.
   Bewoners, ondernemers en bezoekers kunnen realtime parkeren.
  • Parkeerhandhaving veel efficiënter inrichten.
   Doordat het niet meer nodig is om te checken of er een parkeerkaartje achter de vooruit van de auto ligt, kunt u de parkeerhandhaving veel efficiënter inrichten.
  • Niet langer onderhandelen met verschillende providers.
   U hoeft niet met allerlei verschillende providers voor mobiel parkeren te onderhandelen en overeenkomsten te sluiten. Het SHPV doet dit voor alle aangesloten gemeenten.
  • Gemakkelijker om mobiel parkeren in te voeren.
  • U deelt met collega-gemeenten een gezamenlijke infrastructuur, in plaats van dat u die zelf moet aanschaffen en beheren.
  • Mobiel parkeren wordt voor iedereen gemakkelijker.
   Uw bewoners, ondernemers en bezoekers hoeven bijvoorbeeld niet langer per gemeente bij hun provider voor mobiel parkeren een apart ‘token’ aan te schaffen voor de handhaving.
 • Mobiel parkeren

  Met het aanbieden van mobiel parkeren komt u tegemoet aan de wensen van uw inwoners en bezoekers. Het Nationaal Parkeer Register (NPR) maakt het invoeren van deze innovatieve dienst erg aantrekkelijk voor gemeenten. Gezamenlijke contracten met aanbieders van mobiel parkeren leiden tot gunstige tarieven. In combinatie met nieuwe technologieën kan de handhaving van straatparkeren veel goedkoper én effectiever worden. De managementinformatie biedt gemeenten meer mogelijkheden te sturen op mobiliteit. De RDW adviseert en helpt.

  Betaald parkeren klantgericht organiseren

  Leuk is anders, maar parkeerders accepteren dat zij op sommige plekken moeten betalen voor het parkeren. Parkeerders verwachten van gemeenten dat het betaald parkeren goed georganiseerd en redelijk geprijsd is. Zo blijft de gemeente aantrekkelijk om te bezoeken. Maar wie autorijdt, weet dat systemen voor betaald parkeren niet altijd klantgericht zijn. Muntautomaten verlangen van automobilisten dat ze gepast kleingeld op zak hebben. Ook moet de parkeerder van tevoren betalen en daarbij een inschatting maken van zijn parkeertijd. Dat leidt ertoe dat de automobilist óf te veel betaalt óf de kans loopt op een parkeerbon.

  Groeiende behoefte aan ‘mobiel parkeren’

  Nu steeds meer mensen een mobiele telefoon of een smartphone op zak hebben, groeit de behoefte aan ‘mobiel parkeren’. De automobilist meldt zich via een telefoon, per sms, of via een webapplicatie aan en af voor een parkeerplaats. De kosten worden via een machtiging of automatische incasso van zijn rekening afgeboekt. Alleen betalen voor de werkelijke parkeertijd, zonder muntgeld op zak en zonder een kaartje te hoeven trekken uit een automaat verderop in de straat: wie wil dat niet?
  Mobiel parkeren wint daarom snel aan populariteit. Commerciële providers zien het gat in de markt en bieden applicaties voor mobiel parkeren aan. Steeds meer automobilisten ontdekken de voordelen en het gemak ervan.

  Complexe markt

  Terwijl bij consumenten de behoefte aan mobiel parkeren groeit, ervaren veel gemeenten dat de introductie ervan lastig is. Vooral omdat er zoveel partijen met verschillende rollen bij betrokken zijn. Niet alleen gemeenten, maar ook commerciële partijen bieden parkeerruimte aan. Ze gebruiken daarvoor verschillende parkeersystemen. Verder zijn er veel verschillende aanbieders van mobiel parkeren. En elke gemeente heeft specifieke wensen die om maatwerk vragen, wat kostbaar is. Daarbij willen gemeenten natuurlijk ook een efficiënte en effectieve handhaving. Zo’n complexe markt heeft een duwtje in de rug nodig om innovaties mogelijk te maken.