Versiebeheer

NPR richt vanaf Q4 2023 versiebeheer in. Het inrichten heeft als doel: 
 • Duidelijkheid richting alle gebruikers over nieuwe versies en grote en kleine veranderingen.
 • Geen tijdelijke oplossingen meer nodig voor het bereiken van functionaliteit en aanpassingen worden direct afgerond.
 • GAT testen (in- en extern) kunnen per versie uitgevoerd worden.
 • Betere planning.
 • Veranderingen en processen zijn minder ingewikkeld.
 • Duidelijkheid over het stopzetten van oude Interfaces.

Uitgangspunten

Gebaseerd op onderzoek door de RDW en SHPV, en wat we hebben gehoord van onze gebruikers, hebben we de volgende uitgangspunten vastgesteld:

 • Een nieuwe versie bevat één interface (URL) met alle berichten.
 • We werken met twee vaste (‘end of life’) momenten waarop de oudste versie wordt uitgezet, dit zijn: Eerste dinsdag van april en oktober.
 • De overgangsperiode is minimaal 18 maanden plus de tijd tot de eerst volgende ‘end of life’ datum.
 • Omdat we werken met vaste ‘end of life’ datums, is het mogelijk om flexibel te zijn met hoe vaak we iets doen en hoeveel versies er zijn. Het doel is om zo weinig mogelijk versies te hebben, zodat het beter te beheren is. 
 • We proberen de nieuwe versies backwards compatibel te maken. Het kan voorkomen dat een breaking change zich voordoet. In het uitzonderlijke geval van een breaking change, zal er op tijd en duidelijk gecommuniceerd worden. 
 • Er is alleen sprake van ‘end of life’ datums en er is bewust niet gekozen voor ‘end of support’. 

Wij werken met vaste ‘end of life’ datums, gebruikers weten hierdoor altijd voor welke datum ze moeten zijn overgestapt op een nieuwe versie. Door de overgangsperiode van minimaal 18 maanden is er genoeg tijd om over te stappen naar een nieuwe versie.

Communicatie 

Communicatie rondom nieuwe versies en ‘end of life’ datums is belangrijk. Voor elke versie van het NPR zijn er ‘releasenotes’, met een beschrijving over de inhoud van de wijzigingen en is een interface document beschikbaar. 

Bij de eerste ‘end of life’ datum geven wij extra aandacht aan het helpen van gebruikers met overstappen naar een nieuwe versie. Het overstappen en controleren van nieuwe versies blijft wel een verantwoordelijkheid van de gebruikers zelf. 

Als u zelf wensen heeft over de werking van NPR en/of de interface, dan kunt u deze bekendmaken bij het SHPV. 

NPR V1 

Deze versie van het NPR staat live vanaf november 2015.

Interface Description v713 (pdf, 856kb)

Interface Description v713 Revisie Toelichting (pdf, 114kb)

NPR V2 

Versie 2 van het NPR staat live vanaf 1 november 2023. Voor een precies overzicht van alle veranderingen die in deze versie gemaakt zijn verwijzen wij u naar de releasenotes en het interfacedocument die bij deze versie horen. 

Interface Description v21 (pdf, 1mb)

Interface Description v21 Revisie Toelichting (pdf, 331kb)