NPR ontwikkelingen

We zijn met volle energie aan 2023 begonnen. Vorig jaar hebben we ook belangrijke stappen gezet. Het team heeft zich verder ontwikkeld, waardoor we bepaalde processen nu beter kunnen communiceren. In deze eerste update blikken we kort terug op 2022 en kijken we vooruit naar de plannen voor 2023.

Anders communiceren

We zien een grote behoefte aan meer communicatie over de ontwikkelingen van het NPR. Dit geldt voor verschillende afnemers, gemeenten, providers, maar bijv. ook het ministerie I&W. We hebben daarom in het afgelopen jaar al gekeken naar verschillende communicatiemogelijkheden. Nu sturen we vaak e-mails met updates. Dit jaar gaan we dit anders doen. Met het vernieuwen van deze website gaan we ontwikkelingen hier plaatsen. Hier leest u dan waar we aan werken, maar ook inhoudelijke documenten met informatie over nieuwe functionaliteiten. Denk hier bijvoorbeeld aan het versiebeheer of de BAG koppeling voor adressen.

Terugblik 2022

Afgelopen jaar hebben we meerdere successen bereikt in samenwerking met het ServiceHuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV). Zo hebben we in december 2022 de mijlpaal van één miljard parkeerrechten binnen het NPR bereikt en is het aantal transacties van het NPR per jaar weer enorm gegroeid. We hebben daarnaast samen met SHPV en alle deelnemende gemeenten, gewerkt aan het door ontwikkelen van functionaliteiten en nieuwe parkeerdiensten. 

Behaalde successen:

Implementatie milieuzones binnen NPR

Het is mogelijk gemaakt dat gemeenten een milieuzone kunnen regelen binnen het NPR.

Implementatie Artikel 147 ontheffingen

Het NPR registreert ontheffingen van Rijkswaterstaat voor de gemeente Amsterdam.

Open data: Machine2Machine

Dit betreft het geautomatiseerd inlezen van een gedeelte van een parkeerinregeling (stamgegevens, brongegevens) t.b.v. open data.

Flexibele parkeermachtiging voor deelauto’s

SHPV is een  Pilot Flexibele Parkeermachtiging voor deelauto’s gestart met 5 gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven en Nijmegen).

Doorontwikkeling rapportages DMP

In 2022 hebben we alle aangesloten gemeenten en providers bij het SHPV aangesloten op ons datamanagementplatform.

Versiebeheer fase 1

Om de verschillende systemen goed met elkaar te laten communiceren, hebben we met input van onze klanten, onderzoek gedaan naar het versiebeheer in het Nationaal Parkeer Register. Aangesloten partijen krijgen hiermee de ruimte om op een eigen gekozen moment (binnen 18 maanden) over te schakelen naar de nieuwste versie.   

Vooruitblik 2023

In opdracht van het SHPV gaan we in 2023 bezig met meerdere onderwerpen. We zullen niet alles dit jaar afronden omdat we bepaalde onderwerpen nog moeten onderzoeken en analyseren. Daarnaast is bijvoorbeeld de uitkomst van de pilot ‘flexibele parkeermachtiging voor deelauto’s ‘van belang voor het bepalen van vervolgstappen. 

Onderwerpen:

  • Progressief Tarief
  • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)-koppeling (geautomatiseerd inlezen adressen)
  • Versiebeheer NPR (vervolg)
  • Verduidelijken foutmeldingen (302)
  • Flexibele parkeermachtiging voor deelauto’s (vervolg)
  • Digitalisering Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)
  • Slagboomparkeren (methode 1) bij betaalproviders
  • Doorontwikkeling Verblijven Programma open data
  • Kleine opdrachten SHPV (Bijvoorbeeld werkzaamheden uit het klein comité)
  • Verbeteren ‘Productie Like’ omgeving

Eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2023 richten we ons vooral op het ontwikkelen van het Progressief tarief en de BAG-koppeling voor adressen. Hier zijn we eind 2022 al mee begonnen. Dit zijn grote onderwerpen waar we langere tijd mee bezig zullen zijn. Naast deze twee grotere onderwerpen gaan we ook onze foutmeldingen verduidelijken en werken we aan de invulling voor de eerste nieuwe versie van het NPR.

Verder zijn we voor het NPR al geruime tijd bezig om onze testen zoveel mogelijk te automatiseren. We zullen deze testen verder uitbreiden met meerdere scenario’s en uitzonderingen. Dit zal ons helpen om nieuwe functionaliteiten sneller te kunnen opleveren, maar ook om sneller fouten in onze applicaties te herkennen en op te lossen. 

Als laatste zullen we in de aankomende periode ook een aantal technische zaken oppakken. Zo moeten we een aantal frameworks updaten voordat deze niet meer worden ondersteund en een beveiligingsrisico vormen.

Vragen?

Heeft u vragen? Stuur ons een e-mail via het contactformulier.