Weesper parkeervergunningen in NPR

Vanaf 29 maart gebruikt de gemeente Weesp het Nationaal Parkeer Register om parkeervergunningen vast te leggen. Van deze mogelijkheid maakt nu bijna de helft van bij SHPV aangesloten gemeenten gebruik.

Het vastleggen van vergunningen in Weesp is nodig vanwege een uitbreiding van het betaald-parkeergebied. Meer betaald parkeren is volgens de gemeente Weesp nodig om de parkeerdruk te verlagen en de openbare ruimte efficiënter te gebruiken. Bewoners en ondernemers krijgen zo meer ruimte in hun buurt om te parkeren. Zo blijft Weesp leefbaar.

Vergunningen registreren

Bewoners en ondernemers in deze gebieden kunnen vanaf 12 januari online een parkeervergunning aanvragen. Er zijn verschillende types parkeervergunningen. Alle soorten parkeervergunningen worden in het Nationaal Parkeer Register vastgelegd. Sinds 13 januari worden ook de transacties van de parkeerautomaten in het Nationaal Parkeer Register vastgelegd.

Vastleggen vergunningen populair

Steeds meer gemeenten gaan ertoe over om vergunningen ook digitaal in NPR vast te leggen. Bijna de helft van de meer dan 100 gemeenten die het NPR voor mobiel parkeren gebruiken, doen dat inmiddels. Bij de RDW hebben meer dan 20 gemeenten aangeven ook vergunningen  in NPR te willen registreren.

Inzicht in parkeerstromen

Het registeren van parkeervergunningen en parkeerrechten via de parkeerautomaat is een van de diensten die met het Nationaal Parkeer Register kunnen worden gerealiseerd. Daarmee lopen alle parkeertransacties in een gemeente via het NPR. Dat geeft een gemeente volledig inzicht in de parkeerstromen in de gemeente. Bovendien is het de opstap naar efficiëntere digitale handhaving, zoals met een scanauto.