Honderdste gemeente sluit aan op Nationaal Parkeer Register

Met de aansluiting van de gemeente Culemborg gebruiken nu 100 gemeenten het Nationaal Parkeer Register voor mobiel parkeren. Het afgelopen jaar is het aantal transacties gegroeid, zijn nieuwe diensten ontwikkeld en is het privacycertificaat weer toegekend.

100ste gemeente aangesloten bij SHPV

Op 17 februari 2020 heeft de gemeente Culemborg, in de persoon van de heer Joost Reus (wethouder en 1ste locoburgemeester), haar handtekening gezet onder de aansluitovereenkomst in het bijzijn van onze bestuursvoorzitter SHPV de heer Frans Backhuijs.

Het afgelopen jaar

In 2019 heeft het NPR 385 miljoen transacties afgehandeld: een stijging van 11,0 % ten opzichte van 2018. Vorig jaar zijn 10 extra gemeenten aangesloten op NPR en hebben 14 gemeenten ook hun parkeerautomaten en/of het vergunningparkeren via NPR georganiseerd. De beschikbare parkeerdata worden gepubliceerd als open data en gebruikt in mobiele apps en in navigatie- en MaaS-diensten (Mobility as a Service). Het NPR maakt daarmee ook digitale, efficiƫntere handhaving mogelijk.

Het Nationaal Parkeerregister (NPR) is een landelijke database die digitale parkeer- en verblijfsrechtenregistratie mogelijk maakt. Bijna alle Nederlandse gemeenten met betaald parkeren maken gebruik van het NPR om parkeerrechten vast te leggen

Gehandicaptenparkeerkaarten

In 2019 is het ook mogelijk gemaakt om de nationale registratie van gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) in het NPR te koppelen aan een kenteken. Dit vergroot de service aan gehandicapte mensen, verkleint de kans op fraude en vereenvoudigt de parkeerhandhaving.

Privacy Audit Proof Keurmerk voor het Nationaal Parkeer Register

Over 2019 heeft de RDW in zijn rol als verwerker voor het Nationaal Parkeer Register (NPR) wederom het Keurmerk Privacy Audit Proof ontvangen. Dit betekent dat de burger er op kan vertrouwen dat zijn persoonsgegevens welke worden verwerkt in het kader van het NPR, bij de RDW in goede handen zijn en dat zijn privacy is gewaarborgd.

Keurmerk

Het Keurmerk toont aan dat een onafhankelijke privacy-auditor heeft vastgesteld dat de RDW in zijn rol als verwerker voor het Nationaal Parkeer Register heeft aangetoond dat het stelsel van maatregelen en procedures gericht op de bescherming van persoonsgegevens in opzet, bestaan en werking aanwezig is. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ieder jaar moet de RDW weer aantonen dat het aan de strikte regelgeving voldoet. Het Keurmerk is een initiatief van NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors in Nederland.