Miljard parkeerrechten in het NPR

Op 1 december 2022 is het miljardste parkeerrecht geregistreerd in het Nationaal Parkeer Register (NPR).

Nationaal Parkeer Register

Het NPR is de landelijke database waarin actuele parkeerrechten op kenteken geregistreerd staan. Het NPR bestaat sinds 2011 en elk jaar zijn er weer meer transacties dan het jaar daarvoor. De database wordt beheerd door de RDW. Het NPR biedt de noodzakelijke basisinfrastructuur waarmee gemeenten hun parkeerdiensten kunnen digitaliseren.

De RDW ontwikkelt in samenwerking met de coöperatie ServiceHuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV), namens alle deelnemende gemeenten, veel functionaliteiten en nieuwe parkeerdiensten. Dat levert burgers een betere parkeerservice op en gemeenten gunstige tarieven door collectieve inkoop en effectievere en efficiëntere handhaving. 
Hiermee leveren het SHPV en de RDW een bijdrage aan doelstellingen op het gebied van rechtszekerheid en duurzaamheid in mobiliteit.

NPR in 109 gemeenten

Inmiddels hebben 109 gemeenten mobiel parkeren via het NPR in gebruik genomen en gebruiken 85 gemeenten het NPR voor digitaal kentekenparkeren via parkeerautomaten, milieuzones en/of vergunningensystemen. Bijna alle gemeenten registreren gehandicaptenparkeerkaarten in het NPR. Daarnaast sluiten ook vaker gemeentelijke en private parkeergarages aan en zijn de eerste stappen gezet voor het vastleggen van verblijfsrechten zoals milieuzones en ontheffingen. Dit alles zorgt voor extra groei in het aantal transacties en vastgelegde rechten.

Parkeerrechten en transacties

Parkeerrechten zijn alle korte en langere parkeeracties. Denk hierbij aan een digitaal parkeerkaartje dat in het NPR terecht komt vanuit verschillende mobiele apps van parkeerproviders of een parkeervergunning van een gemeente. 
(klik hier voor een actueel overzicht: Parkeerproviders - SHPV)

Transacties zijn alle berichten die gemeenten en providers naar het NPR sturen. Zowel het vastleggen als beëindigen van parkeer- en verblijfsrechten en bevragingen vanuit onder meer handhaving en parkeerproviders. 

Meer informatie vind je op onze website en op de website van het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV).