Aansluiten Open parkeerdata

Het registreren van parkeergebieden en -tarieven in het Nationaal Parkeer Register voor ontsluiting via open parkeerdata verloopt via de volgende stappen.

  1. Aanleveren parkeergegevens
    Uw gemeente levert de gebieds- en tariefinformatie aan bij de RDW. Voor het aanleveren en wijzigen van gegevens kunt u gebruikmaken van een webapplicatie bij de RDW – de Beheerapplicatie. Daartoe is wel een beveiligde verbinding met de RDW via een certificaat nodig. U mag de gegevens ook op een andere manier aanleveren, bijvoorbeeld door het insturen van de parkeerverordening.
  2. Verwerken gegevens
    De RDW verwerkt uw gegevens in het NPR tot een plattegrond (geokaart) met genummerde gebieden en een overzicht van tijden en tarieven per gebied.
  3. Controle
    U ontvangt van de RDW het bericht dat de gegevens zijn verwerkt en krijgt inzage in deze gegevens. U blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gebieds- en tariefinformatie.

Wijzigingen in de opgevoerde gegevens kunt u bij de RDW aangeven om te worden verwerkt in het NPR.