Open Parkeerdata

De burger vraagt in toenemende mate om informatie over parkeren in zijn eigen gemeente, maar ook in gemeenten die hij bezoekt. Zo kan hij beter en sneller beslissen waar hij parkeert en vermindert het zoekverkeer. De markt speelt op deze vraag van de burgers in door parkeerinformatie aan te bieden via apps, navigatiesystemen en websites. Door het beschikbaar stellen van parkeerinformatie als open data wordt de markt hierin gefaciliteerd.

Het publiceren van openbare parkeerinformatie vormt een van de fundamenten voor landelijk dekkende mobiliteits- en reisadviesdiensten. Openbare parkeerinformatie bestaat uit statische en dynamische parkeergegevens. Dit initiatief past in het programma ‘Beter Benutten’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit samenwerkingsverband van Rijk, regio en bedrijfsleven heeft tot doel de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren.

De RDW verzamelt en publiceert openbare, niet-gevoelige informatie over de parkeergebieden en de bijbehorende tarieven van alle openbare parkeervoorzieningen binnen de Nederlandse gemeenten. Vanaf 27 november 2014 worden deze gegevens op 2 verschillende manieren gepubliceerd: