Gehandicaptenparkeerkaart

Landelijke registratie van alle uitgegeven GPK’s is het even simpele als doeltreffende middel om fraude en misbruik van deze kaarten tegen te gaan. Uw gemeente registreert het kaartnummer, eventueel een kenteken en de verloopdatum van alle uitgegeven GPK’s in het NPR. Gestolen, verloren GPK’s en kaarten waarvan de houder is overleden zijn snel te blokkeren en daarmee direct onbruikbaar.
Tot nu toe hebben meer dan 325 gemeenten de door hen uitgegeven GPK’s geregistreerd in het NPR.
 
Samen met gemeenten heeft de coöperatie SHPV en de RDW in 2019 eraan gewerkt om het mogelijk te maken in NPR om een kenteken aan een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) te koppelen. Deze functionaliteit komt na de zomer 2024 beschikbaar voor gebruikers in de Parkeren Plus app.
 • Met GPK makkelijker op pad

  Een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) is voor veel chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een beperking onmisbaar. Dankzij de GPK kunnen zij makkelijker op pad. Ze kunnen gebruik maken van ruimere (en vaak gratis) parkeermogelijkheden dicht bij belangrijke voorzieningen zoals winkels, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. Verder mogen ze vaak onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt. Een GPK biedt chronisch zieken en gehandicapten een slimme oplossing voor hun mobiliteitsprobleem. Zo krijgen ze meer kansen om volwaardig mee te doen in onze samenleving.

  Tegengaan misbruik van GPK’s

  Hoe meer gemeenten meedoen, hoe sneller het toenemende misbruik van de gehandicaptenparkeerkaart (GPK) verleden tijd is. Landelijke registratie is de even simpele als doeltreffende manier om gestolen of verloren GPK’s waardeloos te maken. Instappen in de landelijke registratie is voor gemeenten eenvoudig en kosteloos. De RDW helpt en adviseert.

  Fraudegevoelig

  Helaas is de GPK ook fraudegevoelig. Op de zichtbare voorkant van de GPK staan namelijk alleen een kaartnummer, kaartsoort, afgevende gemeente en een vervaldatum. De kaart is niet gekoppeld aan een kenteken, omdat de gehandicapte de kaart ook moet kunnen gebruiken als passagier in een andere auto.
  Als een GPK door diefstal, verlies of het overlijden van de houder ongeldig is geworden, wordt dat alleen in de eigen gemeente geregistreerd. Een ongeldige GPK is daarom zonder problemen buiten de gemeente te gebruiken.

  GPK's steeds vaker gestolen

  Vanwege zijn fraudegevoeligheid is de GPK aantrekkelijk voor criminelen. De kaart biedt immers ruime 
  parkeermogelijkheden en de pakkans is nihil. De marktwaarde van een GPK is daarom opgelopen tot een behoorlijk bedrag. Steeds meer gehandicapten leven in angst dat hun GPK gestolen wordt. Wie de dupe is van diefstal, wordt direct belemmerd in zijn mobiliteit. Totdat de gehandicapte een nieuwe kaart heeft, kan hij de speciale parkeerfaciliteiten niet gebruiken. Bovendien gaat de diefstal vaak gepaard met schade aan de auto. Ook de samenleving ervaart nadelen van de huidige situatie. Met een gestolen GPK worden de bijzondere parkeermogelijkheden voor gehandicapten geregeld misbruikt. Gehandicapten ervaren dat hun speciale parkeerplaatsen vaker bezet zijn. Ze verliezen daardoor het vertrouwen dat ze hun auto op loopafstand kunnen parkeren en blijven vaker thuis. Zo wordt juist een kwetsbare groep in de samenleving hard geraakt.

  Hoe meer gemeenten, hoe effectiever 

  Voor een sluitende aanpak is het van cruciaal belang dat alle gemeenten meedoen. Ook uw gemeente! Verschillende organisaties doen een klemmend beroep op de gemeenten in Nederland om mee te werken aan de landelijke registratie, zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad). Zij benadrukken dat de gemeenten de sleutel in handen hebben om dit maatschappelijke probleem op eenvoudige wijze op te lossen. Het programma Regeldruk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  (BZK)ondersteunt het project door de projectkosten te financieren.

 • Landelijke registratie gaat misbruik tegen

  Landelijke registratie van alle uitgegeven GPK’s is het even simpele als doeltreffende middel om fraude en misbruik tegen te gaan. De gemeenten blijven hun eigen GPK’s uitgeven, maar registreren het kaartnummer en de verloopdatum in het Nationaal Parkeer Register (NPR). Gestolen en verloren GPK’s zijn snel te blokkeren en daarmee direct onbruikbaar. De handhavers op straat kunnen via hun mobiele telefoon of hun handhavingsapparatuur eenvoudig en snel de geldigheid van elke in Nederland uitgegeven en geregistreerde kaart controleren. Misbruik wordt zo een halt toegeroepen.

  Geen misbruik in uw en andere gemeenten

  Door mee te doen aan de landelijke registratie van GPK’s, helpt u mee diefstal en misbruik ervan te voorkomen. De GPK’s die  gemeenten uitgeven, zijn dan immers niet meer interessant voor criminelen. Daarmee verlossen we de gehandicapten in  gemeenten van een grote zorg. Verder blijven gemeenten verschoond van foutparkeerders, omdat u ongeldige GPK’s direct herkent kunnen worden. De speciale parkeerplaatsen in uw gemeente zijn vaker beschikbaar voor de groep waarvoor ze bedoeld zijn: de gehandicapten.

 • Maximaal aansluiten op uw systeem

  Landelijke registratie via het NPR sluit maximaal aan bij de gemeentelijke registratie van GPK’s. Het vervangt de gemeentelijke registratie niet, maar voegt er enkel een koppeling met een landelijk register aan toe. Deze systematiek levert drie grote voordelen op:

  • Uw aanvraag- en afgifteproces voor GPK’s blijft hetzelfde
  • Mutaties (aanpassen vervaldatum) kunnen snel en eenvoudig doorgevoerd worden
  • Het ondersteunt uw bestaande óf een nieuwe manier van handhaven

  Aanvraagproces

  Het aanvraagproces van de GPK blijft grotendeels gelijk. Uw gemeente maakt zoals gebruikelijk een papieren GPK aan (een bestuurders-, passagiers- of instellingskaart). Daarna registreert uw gemeente deze kaart met kaartnummer en vervaldatum in het NPR. Dit gebeurt met een eenvoudige webapplicatie. Ook is het mogelijk om uw bestaande gemeentelijke registratiesysteem aan het NPR te koppelen. Zo wordt elke GPK die u uitgeeft, automatisch landelijk geregistreerd. Hiervoor is een aanpassing in de registratiesoftware nodig, die uw softwareleverancier kan leveren.

  Snelle en eenvoudige mutaties

  Bij melding van vermissing of diefstal of bij het intrekken van de GPK past uw gemeente direct de vervaldatum van de kaart aan in het NPR. Dit kan snel en eenvoudig met dezelfde webapplicatie. Daarmee is de kaart in het systeem ongeldig geworden.