RDW-certificaat

Als u diensten afneemt van een organisatie, wilt u uiteraard dat de digitale communicatie tussen u en dat bedrijf veilig is. Daarom werkt de RDW met zogenoemde softcertificaten die zorgen voor een veilig berichtenverkeer.

Om gebruik te kunnen maken van de digitale diensten van de RDW, is het noodzakelijk dat u beschikt over een RDW-certificaat. U ontvangt zo’n certificaat door u te registreren bij de RDW. Als u een erkenning heeft van de RDW, dan heeft u al een certificaat en kunt u daarmee gebruik maken van de digitale diensten.

Certificaat installeren

In de ‘ Handleiding RDW-certificaat’ leest u hoe u het certificaat kunt installeren. U moet het certificaat installeren op de computer waarmee u gebruik gaat maken van de internetdiensten van de RDW of op de server waarop uw xml-applicatie draait.

Voorwaarden gebruik certificaat

  • Door installatie van het certificaat verklaart de certificaathouder dat hij (blijvend) voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen ervan en aan de gebruikersvoorwaarden.
  • Ook verklaart de certificaathouder dat hij weet dat hij jaarlijks moet betalen voor het in stand houden van een beveiligde RDW-verbinding als hij een RDW-erkend bedrijf heeft met een erkenning of bevoegdheid.
  • In het Certificate Practice Statement (CPS) (pdf, 979kb) heeft de RDW alle betrokken partijen inzicht in zijn manier van werken. Het beschrijft de procedures die de RDW hanteert en geeft de rechten en plichten aan van de betrokken partijen.