Gebruikers­voorwaarden RDW-certificaat

Hier vindt u de gebruikersvoorwaarden van een RDW-certificaat. Dit certificaat heeft u nodig om gebruik te kunnen maken van de digitale diensten van de RDW.

Veilig online zaken doen met de RDW

Heeft u een certificaat van de RDW om online diensten van de RDW af te nemen, dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiermee draagt u bij aan onze gezamenlijke online veiligheid.

De voorwaarden zijn:

  1. sterk wachtwoord instellen;
  2. veilig bewaren;
  3. gegevens niet delen;
  4. correct gebruiken;
  5. diefstal of verlies melden.

Sterk wachtwoord

Kies een sterk wachtwoord bij de installatie van uw certificaat (heeft u nog geen wachtwoord ingesteld, installeer dan opnieuw uw certificaat met beveiligingsniveau ‘hoog’. Hierbij stelt u een wachtwoord in). Een sterk wachtwoord bestaat uit een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en leestekens (een komma of vraagteken bijvoorbeeld). Meer informatie over het maken en testen van een wachtwoord vindt u bijvoorbeeld op www.veiliginternetten.nl.

Veilig bewaren

Bewaar de USB-stick (met daarop uw certificaat) op een veilige plek, bijvoorbeeld in een kluis. Hetzelfde geldt voor de pinbrief van de RDW met daarin het installatiewachtwoord.

Gegevens niet delen

Geef nooit uw certificaat en/of installatiewachtwoord aan anderen. Dat geldt ook voor uw zelf gekozen wachtwoord.

Gebruiken waarvoor het is bedoeld

Het certificaat is alleen bedoeld voor identificatie en bepalen van de betrouwbaarheid. De RDW is niet aansprakelijk voor schade (direct of indirect) ontstaan door het gebruik van een RDW-certificaat als het gebruik niet overeenkomt met het doel waarvoor het certificaat is uitgegeven

Diefstal, verlies of inhoudelijke veranderingen direct melden

U moet de RDW onmiddellijk inlichten bij misbruik of verlies/diefstal van:

  • de USB-stick;
  • de pinbrief van de RDW met uw installatiewachtwoord;
  • uw wachtwoord waarmee uw certificaat is beveiligd.

Het telefoonnummer waarop u in dit geval contact opneemt met de RDW is: 0598 69 33 69.

Meer praktische tips om veilig online zaken te doen vindt u op  www.veiliginternetten.nl.

Voorwaarden gebruik certificaat

Door installatie van het certificaat verklaart de certificaathouder aan de voorwaarden voor de verkrijging ervan en aan de gebruikersvoorwaarden te (blijven) voldoen. Ook verklaart de certificaathouder dat hij weet dat hij jaarlijks moet betalen voor het in stand houden van een beveiligde RDW-verbinding als hij een RDW-erkend bedrijf heeft met een erkenning of bevoegdheid. In het Certificate Practice Statement (CPS) (pdf, 979kb) geeft de RDW alle betrokken partijen inzicht in zijn manier van werken. Het beschrijft de procedures die de RDW hanteert en geeft de rechten en plichten aan van de betrokken partijen.